Darželis "Lazdynėlis" - pagrindinis

 

Lopšelis – darželis „Lazdynėlis įsteigtas 1963 metais Panerio tarybinio ūkio darbuotojų vaikams, o nuo 1992 metų darželis tapo Vilniaus miesto vaikų darželiu.. Darželis savo veiklą grindžia Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais,Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės administracijos Kultūros ir ugdymo departamento Švietimo skyriaus vedėjo įsakymais, įstaigos nuostatais ir kitais dokumentais.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.